Политика за поверителност

Политика за поверителност

Политика за поверителност

I. Обща информация

Поверителността на вашите лични данни е едно от основните притеснения на групата от компанииSTEAM ENTERPRISE DIM SRL , като оператор на данни.

Този документ има за цел да ви информира за обработката на вашите лични данни, в контекста на използването на уебсайта http://costumedebaieonline.ro. ( "Сайт")

II. Категориите обработвани лични данни

II.1. Ако сте клиент на Сайта, групата от компании STEAM ENTERPRISE DIM SRL ще обработва вашите лични данни, като име и фамилия, телефон, имейл адрес, адрес за фактуриране, адрес за доставка, данни за това как използвате Сайта, например вашето поведение / предпочитания / навици в рамките на групата от компанииSTEAM ENTERPRISE DIM SRL  , както и всякакви други категории данни, които предоставяте директно в контекста на създаване на потребителски акаунт, в контекста на извършване на поръчка през Сайта или по друг начин, резултат от използването на Сайта.

Ако искате да създадете потребителския си акаунт на Сайта, използвайте своя Facebook или Google акаунт, групата от компании STEAM ENTERPRISE DIM SRL ще обработва следните публични профилни данни, показвани от съответните приложения: потребителско име, имейл адрес.

Ако решите да създадете потребителския си акаунт само преди да завършите поръчката за продукт, наличен на Сайта, ще бъде необходим имейл адресът ви, въз основа на който автоматично ще бъде създаден акаунт. Ако не завършите поръчката, предоставеният имейл адрес и други данни няма да се съхраняват от групата компании. STEAM ENTERPRISE DIM SRL и създаденият акаунт ще бъде изтрит автоматично.

II.2. Ако сте посетител на Сайта, групата от компании STEAM ENTERPRISE DIM SRL ще обработва вашите лични данни, които предоставяте директно в контекста на използването на Сайта, като например данните, които предоставяте в секцията за контакти / въпроси / оплаквания, до степента, в която се свързвате с нас по този начин.

III. Цели и основания за обработка

III.1. Ако сте клиент на Сайта, групата от компании STEAM ENTERPRISE DIM SRL обработва вашите лични данни, както следва:

 • за провеждане на договорните отношения между вас и групата от дружества STEAM ENTERPRISE DIM SRL, съответно за приемане, валидиране, изпращане и фактуриране на поръчката, направена на Сайта, информиране за състоянието на поръчката, организиране на връщането на поръчани продукти и др.
 • за изпълнение на законовите задължения, присъдени на групата дружества STEAM ENTERPRISE DIM SRL в контекста на услугите, предоставяни чрез Уебсайта, включително данъчни задължения, както и архивиране.

Основа: Обработката на вашите данни за тази цел се изисква въз основа на законови задължения. Предоставянето на вашите данни за тази цел е задължително. Отказът за предоставяне на данни може да доведе до невъзможност групата от компании STEAM ENTERPRISE DIM SRL да спазвате законовите задължения, които са им задължени и следователно не могат да ви предложат услугите чрез Сайта.

 • за маркетингови дейности, съответно за предаване, чрез комуникация от разстояние (електронна поща, SMS) на търговски комуникации по отношение на продуктите и услугите, предлагани от групата компании STEAM ENTERPRISE DIM SRL, чрез Сайта.

Можете да изразите съгласието си за обработката на данните за тази цел, като поставите отметка в съответното поле от момента на създаване на акаунта или след създаването на акаунта в секцията Информация на моя акаунт. За да се отпишете от получаването на такива бизнес комуникации, можете да използвате опцията в края на всеки имейл / sms, съдържащ бизнес комуникации. Освен това можете да се отпишете, като отворите секцията Информация за моите акаунти.

Предоставянето на вашите данни за тази цел е доброволно. Отказът да дадете съгласие за обработка на вашите данни за тази цел няма да има отрицателни последици за вас.

 • с цел извършване на различни анализи, доклади за функционирането на Уебсайта, разработване на профили на потребителски предпочитания, главно с цел подобряване на опита, предлаган на Сайта.

III.2. Ако сте посетител на Сайта, групата от компании STEAM ENTERPRISE DIM SRLобработва вашите лични данни, както следва:

 • за маркетингови дейности, съответно за предаване, чрез средствата за комуникация от разстояние (електронна поща, sms), търговски комуникации относно продуктите и услугите, предлагани от групата фирми STEAM ENTERPRISE DIM SRL , чрез Сайта.

Основа: Обработката на вашите данни за тази цел се основава на вашето съгласие, ако решите да ги предоставите.

Можете да изразите своето съгласие за обработка на данни за тази цел, като попълните и поставите отметка в съответното поле във формата за абонамент за бюлетина, наличен на Сайта. За да се отпишете от получаването на такива бизнес комуникации, можете да използвате опцията в края на всеки имейл / sms, съдържащ бизнес комуникации.

Предоставянето на вашите данни за тази цел е доброволно. Отказът да дадете съгласие за обработка на вашите данни за тази цел няма да има отрицателни последици за вас.

 • за решаване на жалби, оплаквания и наблюдение на трафика и подобряване на вашето преживяване на Сайта.

Предоставянето на вашите данни за тази цел е доброволно. Отказът да предоставите данни за тази цел няма да има отрицателни последици за вас.

IV. Продължителност, за която обработваме вашите данни

По принцип групата на компаниите STEAM ENTERPRISE DIM SRL ще обработва вашите лични данни толкова, колкото е необходимо за постигане на целите на обработка, посочени по-горе.

Ако сте клиент, ние ще обработваме вашите данни през цялото време на договорните отношения и след това в съответствие със законовите задължения на групата от компании. STEAM ENTERPRISE DIM SRL (например за финансовите счетоводни подкрепящи документи, за които предвиденият в закона период на задържане е 10 години от края на финансовата година, през която са съставени).

Ако сте клиент и упражнявате възможността да изтриете потребителския акаунт, като кликнете върху бутона Изтриване на акаунта в секцията Информация за моята сметка, групата компании STEAM ENTERPRISE DIM SRL ще тълкува това действие като ваша възможност да се отпишете от получаване на търговски съобщения, чрез които ние ви информираме за продуктите и услугите, предлагани през сайта. Поради тази причина, ако решите да изтриете потребителския си акаунт, вече няма да ви изпращаме имейли и / или sms от този тип. Въпреки това бихме искали да ви информираме, че изтриването на акаунта ви няма да доведе до автоматично изтриване на вашите лични данни. Ако не искате да обработвате личните си данни или искате да изтриете данните си, можете да упражните правата, подробно описани в точка VII по-долу. Ако поискате изтриване на акаунта, има поне една активна поръчка, заявката за изтриване на акаунта може да бъде регистрирана само след доставка на продуктите и приключване на последната активна поръчка.

Ако оттеглите съгласието си за обработка на данни за маркетингови цели, групата от компании STEAM ENTERPRISE DIM SRL ще престане да обработва вашите лични данни за тази цел, без да засяга обработването, извършено от групата компанииSTEAM ENTERPRISE DIM SRL въз основа на вашето съгласие преди оттеглянето му.

V. Разкриване на лични данни

За целите на обработката, групата от компании STEAM ENTERPRISE DIM SRL може да разкрие вашите данни на партньори, трети страни или образувания, които поддържат групата от компании STEAM ENTERPRISE DIM SRL при извършване на дейността чрез Сайта (например куриерски фирми, доставчици на ИТ услуги) или до централните / местните публични органи, в следните изброени примерни случаи:

 • за администрацията на Сайта;
 • в случаите, когато това съобщение би било необходимо за връчване на награди или други съоръжения на субектите на данни, получени в резултат на участието им в различни промоционални кампании, организирани от групата компании ПРЕДПРИЯТИЕ DIM SRL чрез Сайта;
 • за поддържане, персонализиране и подобряване на Уебсайта и услугите, извършвани чрез него;
 • за извършване на анализ, тестване и проучване на данни, наблюдение на тенденциите в използването и активността, разработване на функции за защита и автентификация на потребителите;
 • за предаване на търговски маркетингови съобщения при условията и ограниченията, предвидени в закона;
 • когато разкриването на лични данни е предвидено в закон и др.

VI. Прехвърляне на лични данни

Лични данни, предоставени на групата от компании STEAM ENTERPRISE DIM SRL те могат да бъдат прехвърлени извън Румъния, но само в държави от Европейския съюз.

VII. Правата, които се радвате

При условията, предвидени в законодателството по отношение на обработването на лични данни, като субекти на данни, вие се възползвате от следните права:

 • правото на информация, съответно правото на получаване на подробности относно дейностите по обработка, извършвани от групата дружества STEAM ENTERPRISE DIM SRL, както е описано в този документ;
 • правото на достъп до данни, съответно правото на получаване на потвърждение от групата компании STEAM ENTERPRISE DIM SRL по отношение на обработването на лични данни, както и подробности относно дейностите по обработката, като начина, по който се обработват данните, целта, за която се извършва обработката, получателите или категориите получатели на данните и др .;
 • правото на коригиране, съответно правото на получаване на корекцията, без основателни забавяния от групата дружества STEAM ENTERPRISE DIM SRLнеточни / необосновани лични данни, както и попълване на непълни данни; Поправянето / завършването ще бъде съобщено на всеки получател, на когото са предадени данните, освен ако това не се окаже невъзможно или не предполага непропорционални усилия.
 • правото за изтриване на данни, без неоправдано забавяне, („правото да бъдем забравени“), ако се прилага една от следните причини:
  • те вече не са необходими за изпълнение на целите, за които са били събрани или обработени;
  • ако съгласието се оттегли и няма друго правно основание за обработка;
  • ако субектът на данни се противопостави на обработването и няма основателни причини за преобладаване;
  • ако личните данни са били обработени незаконно;
  • ако личните данни трябва да бъдат изтрити, за да се спази законово задължение;
  • личните данни са били събрани във връзка с предоставянето на услуги на информационното общество в съответствие с правото на Съюза или националното законодателство, съгласно което се намира операторът.

Възможно е, след искането за изтриване на данни, групата дружества STEAM ENTERPRISE DIM SRL да анонимни тези данни (липсва такъв личен характер) и да продължи обработването при тези условия за статистически цели;

 • правото да се ограничи обработката до степен:
  • лицето оспорва точността на данните, през период, който ни позволява да проверим верността на данните;
  • обработването е незаконно и субектът на данни се противопоставя на изтриването на лични данни, като изисква вместо това ограничаването на тяхното използване;
  • операторът вече не се нуждае от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги иска за намиране, упражняване или защита на право в съда; или
  • субектът на данни се противопостави на обработването (различно от тези за директен маркетинг) за периода, през който се проверява дали законните права на оператора надделяват над правата на субекта на данните.
 • правото на преносимост на данните, съответно (i) правото да получават лични данни по структуриран начин, често използвани и в лесен за четене формат, и (ii) правото тези данни да се предават от групата от компании STEAM ENTERPRISE DIM SRL до друг оператор на данни, доколкото са изпълнени предвидените в закона условия;
 • право на възражение - по отношение на дейностите по обработка, които може да се упражнява чрез изпращане на заявка съгласно посочените по-долу;
  • по всяко време поради причини, свързани с конкретната ситуация, в която се намира субектът на данни, данните, насочени към него, ще бъдат обработвани въз основа на легитимния интерес на групата дружества STEAM ENTERPRISE DIM SRL или въз основа на обществения интерес, освен ако групата от дружества STEAM ENTERPRISE DIM SRL може да демонстрира, че има основателни и убедителни причини, които оправдават обработването и преобладават над интересите, правата и свободите на субектите на данни или че целта е да се установи, упражнява или защитава право в съда;
  • по всяко време, безплатно и без основание, данните, насочени към него, се обработват за целите на директния маркетинг.
 • правото да не се подлага на автоматично индивидуално решение, съответно правото да не бъде предмет на решение, взето единствено въз основа на дейностите по автоматична обработка, включително създаването на профили, които произвеждат правни последици, които засягат съответното лице, или по подобен начин го засягат в -значителна мярка;
 • правото да се обърнете към Националния надзорен орган за обработка на лични данни или до компетентните съдилища, ако считате за необходимо.

За всякакви допълнителни въпроси как вашите лични данни се обработват и да упражнявате вашите права, посочени по-горе, моля, изпратете имейл:  info@imbracaminte-traditionala.com